Ultrafiltracija

Ultrafiltracija - bazenska tehnika

Tehnologija ultrafiltracije je fizikalni postopek, pri katerem se za pripravo bazenske vode, razen sekundarne dezinfekcije, ne uporablja nikakršnih kemičnih sredstev. V procesih ultrafiltracije separiramo oziroma koncentriramo snovi na osnovi velikosti delcev.

Velikost por ultrafiltracijskih membran je 1 do 20nm. Na ta način izločimo kalnost in organske makromulekule ter odstranimo vse mikroorganizme, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov idr. V vodi ostanejo še raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule.

Ultrafiltracija zagotavlja kakovostno prečiščeno vodo in primarno dezinfekcijo. Voda po postopku ultrafiltracije ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi za pitno vodo in predpisi o varovanju okolja.

Ta tehnologija se v bazenski tehniki za zdaj uporablja v glavnem kot prečiščevanje odpadnih vod, ki nastajajo pri pranju filtrov.

Na osnovi Vašega povpraševanja, Vam bomo ponudili temu primerno opremo.