PVC oprema

Cjevovodi i armature PVC

Prilikom izbora cijevi potrebno je paziti kako bi dimenzije cijevi bile odabrane tako, kako nebi dolazilo do vibracija i šumova zbog prevelikih brzina vode u cijevima. Zbog prevelikih brzina medija u cijevima dolazi do velikog porasta tlačnih gubitka što znači potrebu za jačim pumpama i kao posljedice porasta troškova rada. Isto tako ne smijemo odabrati premalih brzina, što bi opet povećalo troškove za veće cijevi odn. povećanu investiciju.

Kako je bazenska voda opterećena kemikalijama agresivna, je potrebno odabrati cjevovode iz otpornih materijala.

Svaki filter mora biti opremljen sa mjeraćem protoka, kako bi se mogla kontrolirati brzina vode u filteru te cijevima i ukupna količina protoka bazenske vode. Na dovodu za dopunjavanje mora biti ugrađen mjerač dopunsko svježe vode, koju je potrebno isto tako kontrolirati za dopunu ovisnu od broja kupača odnosno realnu potrošnju vode.

Sve ostale armature kao što su ventili, leptir klapne, nepovratne klapne, hvatače nečistoće i slično, odaberemo takve, koji ne uzrokuju prevelike lokalne gubitke.

Smo ovlašteni zastupnik za

Više informacija naći čete na www.astore.it