Kartušna filtracija

Kartušna filtracija - bazenska tehnika

Kartušna filtracija je najjednostavniji način prečiščavanja.

Princip rada je u propusnosti kartuše, gdje se nečistoče zadrže na vanjskoj strani, a prečiščena se voda iz unutarnje strane kartuše odvede u bazen. Pranje filtera se izvede sa odstranjivanjem kartuše iz filterske posude te ispiranjem pomoču vodenog mlaza.
Preporučljiva brzina filtracije je 0,5 – 1 m/h.

Ovaj način filtracije se prije svega upotrebljava tamo, gdje se traži jednostavnost na prvom mjestu i gdje pranje filtera predstavlja velik problem.

Osim eventuelnog tlačnog prekidača nije potrebna nikakva posebna automatika.

Oštrina filtracije je več unaprijed određena izborom propusnosti kartuša.
Flokulans se za ovu tehnologiju ne upotrebljava.