PVC oprema

Cevovodi in armature PVC

Pri izbiri in dimenzioniranju cevi je potrebno paziti, da so dimenzije cevi izbrane tako, da ne prihaja do vibracij in šumenja zaradi prevelikih hitrosti vode v ceveh. Zaradi prevelikih hitrosti medija v ceveh močno narastejo tlačne izgube kar ima za posledico močnejše črpalke in s tem povezane večje obratovalne stroške. Prav tako ne smemo izbrati premajhnih hitrosti saj s tem povečamo stroške za cevi in povečamo investicijo.

Ker je bazenska voda agresivna, je potrebno izbrati cevovode in armature iz materialov ki so odporni na agresivnost bazenske vode.

Vsak filter mora biti opremljen z merilnikom pretoka, saj le tako lahko kontroliramo dejansko hitrost vode v filtru in skupno pretočno količino bazenske vode. Na dovodu za dopolnjevanje pa mora biti nameščen merilnik za merjenje dotoka sveže vode, da tako kontroliramo količino sveže vode, ki jo je potrebno dodajati glede na število kopalcev in dejansko porabo vode.

Vse ostale armature kot so ventili, lopute, nepovratne lopute, lovilci nečistoč, ipd. pa izbiramo takšne da ne povzročajo prevelikih lokalnih izgub.

Smo pooblaščeni zastopnik za

Več informacij najdete na www.astore.it