Peščena filtracija

Peščena filtracija - bazenska tehnika

Peščena filtracija je star in dobro znan postopek, vendar ga ne smemo zamenjevati s peščeno filtracijo v naravi. Pri tehnični filtraciji zaradi obveze prisotnosti dezinfekcijskega sredstva (npr. klora) popolnoma odpade biološko čiščenje. Nečistočo oziroma umazanijo zadržujejo samo zrnca peska oz. posebnega filtrskega stekla v obliki nepravilnih zrnc ali pravilnih kroglic.

Obstajajo večslojni peščeni, tlačni kakor tudi vakuumske filtri s kremenčevim peskom, steklenim peskom, antracitom, dolomitom ter aktivnim ogljem. Za filtrski granulat (kremenčev pesek ali posebno steklo) do velikosti 2mm je potrebno imeti veliko stopnjo enakomernosti zrn v smislu velikosti ter oblike.

Peščeni filtri delujejo na principu »globinske filtracije«, kar pomeni da se nečistoče nabirajo v filtrirnem mediju.

Princip delovanja

Na sesalnem delu tik pred črpalko se dozira flokulant, da se le-ta dobro premeša z surovo vodo in povzroči tvorbo flokul. Surova voda vstopa v filter na zgornji strani filtrske posode, nad filtrirnim sredstvom in se s pomočjo vstopnega lijaka enakomerno preliva po celotni filtrirni površini. Surova voda se zaradi nadtlaka nad filtrirnim sredstvom, pretaka proti spodnjemu delu filtrske posode skozi sloje filtrirnega sredstva in se tako očisti. Zaradi adsorpcijskih lastnosti filtrirnega sredstva se nastale flokule oprimejo površine zrna in se s tem odstranijo iz vodnega toka.

Najprej se na zrna ulovijo največji kosmiči, nato pa vedno manjši. S tem narašča oprijemljivost filtrirnega sloja, istočasno pa se zmanjšuje pretok vode zaradi povečanega upora. Če se filtracija nadaljuje, se v določenem trenutku kosmiči odtrgajo od gornje plasti zrnc in s tokom vode prodirajo v nižje sloje. Tu se ponovno oprimejo še nezasičenih filtrirnih jeder od koder jih je že težje izprati.

Če bi se filtriranje še nadaljevalo, bi si voda utrla pot skozi najmanj odporna mesta v filtrirnem sredstvu in ustvarila kanale, po katerih bi odtekala, ne da bi se očistila, filter bi torej »prebil«.
Zaradi povečanega upora filtra in posledično višjega tlaka bi filtrska posoda v skrajnem primeru lahko tudi počila.
Ko se torej zaradi nakopičenih nečistoč na filtrirni površini zmanjša propustnost filtra govorimo o uporu filtra, ki ga nikakor ne smemo prekoračiti in je potrebno pristopiti k pranju filtra.

Tako filtrirana voda, izstopa na spodnjem delu filtra in od tu v bazen. Pred vstopom v sam bazen se filtrirana voda še dezinficira in po potrebi ogreje.

  • ekološko čist
  • mikrobiološko sterilen
  • kemično neaktiven
  • pH nevtralen