Stekleni pesek

Stekleni pesek za peščeno filtracijo - steklene kroglice

NAJNOVEJŠI IZDELEK NA SVETOVNEM TRGU FILTRIRNIH SREDSTEV V TEHNOLOGIJI PEŠČENE FILTRACIJE

Gre za namensko izdelano steklo okrogle oblike različnih velikosti iz inertnega materiala – čistega kremena, popolnoma nevtralnega, brez kakršnihkoli tvarin, organskega ali anorganskega izvora, ki bi se lahko vnašale v vodo ter kvarile njeno naravnost.

Vsako filtersko polnitev v starih obstoječih filtrih se lahko brez kakršnihkoli predelav na posodi zamenja s steklenimi kroglicami.
S tem najsodobnejšim filtrirnim sredstvom, ki ga ni potrebno nikoli več zamenjati, boste tako že obstoječe filtre posodobili v največji meri.

Glavne prednosti tega izjemnega filtrirnega sredstva so:

 1. Manjša poraba vode pri pranju filtra (2,5 – 3 m3/m2 filtra)
 2. Daljši intervali med ciklusi pranja
 3. Manjša poraba kemikalij
 4. Manjša poraba energentov
 5. Popolnoma enakomerna filtrirna površina
 6. 5x večja propustnost
 7. Večja ostrina filtracije
 8. Prihrani moč črpalkam
 9. Zaradi okrogle oblike se ne kruši (ni zamašitev, ni kontaminacije bazena z okruški, ni zamašitve filtra)
 10. Ohranja naravne vire – visok EKOLOŠKI FAKTOR

Steklene kroglice ustrezajo zahtevam SS31 od LFGB in 3. člena uredbe EU (EG) št. 1935/2004 in zato ni potrebna nikakršna dezinfekcija pred namestitvijo.

Tehnične informacije in dobavljive granulacije

Tabela: Kemična sestava:

SIO2 72,50 %
Na2O 13,00 %
CaO 9,06 %
MgO 4,22 %
Al2O3 0,58 %
Ostalo  

Tabela: Dobavljive velikosti

Št. artikla Velikost (mm)  Gostota (kg/ltr.)  Komadov/1000g
4501 0,25 – 0,50 mm  1,51 kg/dm3 14.486.600
45015 0,40 – 0,60 mm  1,50 kg/dm3 6.111.500
4502 0,50 – 0,75 mm  1,49 kg/dm3 3.129.100
4503 0,75 – 1,00 mm  1,48 kg/dm3 1.140.300
4504  1,00 – 1,30 mm  1,47 kg/dm3 502.300
4505 1,25 – 1,65 mm 1,47 kg/dm3 250.580
4506 1,55 – 1,85 mm 1,47 kg/dm3 155.490
4507 1,70 – 2,10 mm 1,47 kg/dm3 111.370
4508 2,00 – 2,40 mm 1,47 kg/dm3 71.740
4510 2,40 – 2,90 mm 1,47 kg/dm3 41.050
4511 2,85 – 3,45 mm 1,46 kg/dm3 24.440
4512 3,40 – 4,00 mm 1,46 kg/dm3 15.080
4513 3,80 – 4,40 mm 1,45 kg/dm3 11.080

 

Natančna obrazložitev prednosti

 1. Vsled okrogle oblike zrn, ki se pri pranju vrtijo z vodnim tokom, se nečistoče z okrogle površine zlahka odstranijo. Zaradi večje in enakomerne propustnosti po celotni filtrski masi, se lahko izberejo veliko manjša zrnca kot pri kremenčevem pesku, kar pomeni, da so tudi dosti lažja in posledično potrebujejo nizko hitrost pranja (manj kot 30 m/h) in zaradi tega tudi temu primerno manjšo količino vode
 2. Vsled popolne enakomerne propustnosti po celotni filtrski masi je s tem omogočena tudi efektnejša globinska filtracija oz. sprejem večje količine nečistoč in s tem tudi daljši interval med dvema pranjema.
 3. Zaradi manjše porabe vode za pranje se zmanjša temu primerno tudi količina kemikalij, ki je v tej vodi prisotna.
 4. Zaradi manjše porabe vode za pranje se izgublja tudi manj energije, potrebne za ogrevanje dopolnilne vode.
 5. Zaradi popolne okrogle oblike zrn, ki se pri nasutju razvrstijo po celi masi enakomerno, je pretok tako v fazi filtriranja, kot pri obratnem toku pranja, popolnoma enakomeren v vsaki točki.
 6. Zaradi popolnosti in enakomernosti oblik zrnc je tudi pretočnost oz. propustnost filtrske mase veliko večja kot pri filtrski masi iz kremenčevega peska enake granulacije. Zaradi tega je tudi specifični upor kroglic manjši.
 7. Z dodajanjem flokulanta, velikim kapilarnim efektom kroglic, manjšo velikostjo zrnc kot pri filtrskem pesku večjih, nepravilnih oblik zrnc enake propustnosti, se doseže veliko večja skupna površina zrnc, kar pomeni veliko večji adsorbcijski efekt, oziroma ostrejšo filtracijo.
 8. Zaradi večje propustnosti ter s tem manjšega specifičnega upora filtrske mase se prihrani tudi moč filtrski črpalki, ki tako potrebuje manj moči za ustvarjanje pretoka skozi filtrsko maso.
 9. Ker ni ostrih robov, ki bi se krušili vsled medsebojnega trenja pri pranju, se ne tvori fini prah, ki bi uhajal v bazen ali pa bi sčasoma zamašil filtrsko maso.
 10. Razen ohranjanja pitne, kakor tudi odpadne vode, energije ter kemikalij, se ohranja tudi naravno bogastvo – kremenčev pesek.


Specifična teža stekla je približno enaka kremenu.

Propustnost (permeability) filtrskega materiala iz steklenih kroglic je približno 5x večja od filtrskega materiala iz zrnc nepravilnih oblik kot je kremenčev pesek enake velikosti.

Carman - Kozeny izračun za velikost 0,75mm do 1mm steklenih kroglic.

 1. Propustnost (permeability): 1,57 E – 0,8m2
 2. Specifični upor (spec. resistance): 79689 m/kg

 

Tabela: Permeabilnost in specifični upor

  Permeabilnost (m2) Specifični upor (m/kg)
Filtrski pesek (0,4-0,9mm) 3,18E-0,9 312311
Steklene kroglice (0,25-0,5mm) 3,17E-0,9 396536
Steklene kroglice (0,4-0,6mm) 5,11E-0,9 246136
Steklene kroglice (0,5-0,75mm) 7,79E-0,9 161421
Steklene kroglice (0,75-1mm) 1,57E-0,8 79689
Steklene kroglice (1-1,3mm) 2,72E-0,8 46149