Kartušna filtracija

Kartušna filtracija - bazenska tehnika

Kartušna filtracija je najenostavnejši način prečiščevanja.

Princip delovanja je v propustnosti kartuše, kjer se nečistoče zadržijo na zunanji površini le te, prečiščena voda pa se iz notranjosti odvede v bazen. Pranje se vrši z odstranitvijo kartuše iz filtrske posode ter izpiranjem s pomočjo vodnega curka.
Priporočljiva hitrost filtriranja je 0,5-1 m/h.

Ta način filtracije se uporablja predvsem tam, kjer je zahteva po enostavnosti na prvem mestu ter tam, kjer pranje filtrov predstavlja velik problem.

Razen eventuelnega tlačnega stikala ni potrebna posebna avtomatika.

Ostrina filtracije je že vnaprej določena s propustnostjo kartuš.
Flokulansov se za to tehnologijo ne uporablja.