Hidrociklonska filtracija

Hidrociklonska filtracija - bazenska tehnika

Hidrociklonska filtracija je kombinacija kartušnog ili pješčanog filtera sa hidrociklonskim učinkom.

Filterska posuda ima dvojnu stijenu, gdje na vanjskoj voda ulazi tangencijalno. Zbog centrifugalnog strujanja se teže čestice nečistoća kupe na unutarnjoj strani vanjske stijene plašta te pužu prema dnu filterske posude odakle se ispuštaju u kanalizaciju ručno ili automatski. Relativno pročišćena voda se diže prema vrhu te preko gornjeg ruba unutarnje stijene ulazi u kartušni odnosno pješčani filter gdje se napokon pročisti do kraja.

Postupak pranja filtera jednak je kao kod kartušnog odnosno pješčanog filtera.

Ova se tehnologija upotrebljava tamo, gdje se pojavljuju u većim količinama čestice teže od vode te gdje se traži jednostavnost i gdje pranje filtera predstavlja velik problem.

Osim za povremeno automatsko odvođenje težih čestica iz filtera i tlačnog prekidača nije potrebna nikakva druga posebna automatika.

Ova tehnologija je vrlo primjerna za bazene gdje je usisivač bazenskog dna priključen na filter a istotako i za fontane.

Za ovu tehnologiju flokulanti nisu potrebni.