Hidrociklonska filtracija

Hidrociklonska filtracija - bazenska tehnika

Hidrociklonska filtracija je kombinacija kartušnega ali peščenega filtra s hidrociklonskim učinkom.

Filtrska posoda ima dvojno steno, kjer na zunanji vstopa voda tangencionalno. Zaradi centrifugalnega toka se težji delci nečistoč zbirajo na notranjosti zunanje stene ter polzijo navzdol proti dnu filtrske posode od koder se izpuščajo v kanalizacijo ročno ali avtomatsko. Relativno prečiščena voda se dviguje proti vrhu filtra, ter preko zgornjega vrha vmesne stene vstopa v kartušni oziroma peščeni filter, kjer se dokončno prečisti.

Postopek pranja filtra je enak kot pri kartušnem, oziroma peščenem filtru.

Ta tehnologija se uporablja tam, kjer se pojavlja veliko delcev, ki so težji od vode in kjer se zahteva enostavnost ter pranje fiiltrov predstavlja velik problem.

Razen za občasno avtomatsko odvajanje težkih delcev iz vmesnega prostora filtrske posode ter tlačnega stikala, ni potrebna nobena druga posebna avtomatika.

Ta tehnologija je zelo primerna za bazene, kjer je sesalec bazenskega dna priključen na filter, kakor tudi za fontane.

Flokulanskov se za to tehnologijo ne uporablja.