Industrijski perlit

Filtrska masa industrijski perlit

Surovi perlit je v naravi prisoten v obliki kamnine. Gre torej za aluminosilikatni material vulkanskega izvora. Glede na lokacijo nahajališča, se kemična sestava perlita razlikuje.

V osnovi je kemična sestava perlita naslednja:

 • SiO2 72 - 78 %
 • Al2O3 12 - 14 %
 • Fe2O3 0.5 - 2 %
 • CaO 1 - 3 %
 • MgO 1 - 3 %
 • Na2O 1 - 3 %
 • K2O 1 - 3 %

Surovi perlit vsebuje 2-5% kristalne vode. Po mletju rude, se perlit obdela pri temperaturi okoli 1000C. Pri tako visoki temperaturi pride do ekspandiranja perlita in povečanja volumna od 20 do 40 krat. Vezana voda izpareva in ustvarja neštete mehurčke, ki zagotavljajo izjemne lastnosti perlita: porozna struktura, majhna teža in bela barva, po kateri perlit ločimo od drugih vulkanskih kamnin.
Nastali material se melje tako dolgo, da dobimo želeno granulacijo.

Lastnosti ekspandiranega perlita, ki ga naredijo nezamenljivega pri uporabi so:

 • ekološko čist
 • mikrobiološko sterilen
 • kemično neaktiven
 • pH nevtralen